Сергійчук Сергій Ілліч
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, консультант з бізнес-планування та підприємницької діяльності, автор курсу "Теорія і практика бізнес-планування", який викладається для майбутніх підприємців Миколаївської області
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

1. Тематика тез, статтей, дипломних і магістерських робіт під керівництвом Сергійчука С.І.

2. Приклади змісту дипломних і магістерських робіт.

3. Вимоги до дипломної роботи (бакалавр)

4. Вимоги до магістерської роботи (магістр)

5. Приклад всіх документів до захисту дипломної або магістерської роботи